Friday, July 19, 2013

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဖုန္းနံပါတ္မ်ား


ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ ခရီးသြားၾက သည့္ မိဘျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္ လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာ ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္မ်ား စင္းလံုး ငွားရမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာပါသည္။
မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ   ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔  ကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ -
           ရန္ကုန္           -       ဝ၁-၃၇၈၆ဝ၃၊ ၃၇၈၆ဝ၄၊ ၃၇၈၆ဝ၆၊ ၃၇၈၆ဝ၈၊ ၃၇၄၈၇၄၊ ၃၇၇၈၄၁။
                                      ဝ၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၁၊ဝ၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၃၊ဝ၉-၄၂၁၁၆၉၅၅၄၊   ဝ၉၄၂၁၁၆၉၅၅၂။
          ေလဆိပ္        -        ဝ၁-၅၃၃ဝ၉၅၊ ၅၃၃ဝ၉၆။
          ေနျပည္ေတာ္  -        ဝ၆၇-၄၁၁၄၃၃၊ ဝ၉-၈၃ဝ၃၇ဝ၉၊ ဝ၉-၈၃ဝ၃၇ဝ၈။
          မႏၲေလး         -        ဝ၂-၃၆၂၂၁၊ ၃၆၂၂၂၊ ၂၇ဝ၄၈၊ ဝ၉-၂ဝ၂၂၉၈၉၊ ဝ၉-၂ဝ၅၇၉၂၄။
          ျမစ္ႀကီးနား     -        ဝ၇၄-၂၂၅၄၅၊ ဝ၉-၄၇ဝဝ၆၄၄၄။
          ပူတာအို         -        ဝ၉-၈၄ဝ၁ဝ၈ဝ။
          ဗန္းေမာ္         -        ဝ၇၄-၅ဝ၂၆၉၊ ဝ၉-၄၇ဝ၂၅၈၇၇။
          ကေလး         -        ဝ၇၃-၂၁၁၂၄၊ ဝ၉-၆၄၇၂၇၃၇။
          ခႏၲီး               -        ဝ၁ဝ-၄၃၂ဝ၂၄၉။
          ဟုမၼလင္း       -        ဝ၁ဝ-၄၃၃၈ဝ၃၉။
          မံုရြာ              -        ဝ၇၁-၂၃၅ဝဝ၊ ဝ၉-၆၄၅ဝ၆၄၉။
          ေညာင္ဦး       -        ဝ၉-၂ဝ၄ဝ၂၃၁။
          စစ္ေတြ          -        ဝ၄၃-၂၃၁၅၇၊ ၂၄ဝ၂၂၊ ဝ၉-၈၅ဝ၁၅ဝ၉။
          ေက်ာက္ျဖဴ     -        ဝ၄၃-၄၆၁၄၃၊ ဝ၉-၈၅၁ဝ၅၁၃။
          သံတြဲ            -        ဝ၄၃-၆၅၃၃၇၊ ၄၂၂၇၄၊ ဝ၉-၈၅၁၅၇၃၇။
          အမ္း             -        ဝ၉-၄၉၆၆၄၇၁၁။
          ေတာင္ႀကီး     -        ဝ၈၁-၂၁၂၁၅၆၅၊ ဝ၉-၅၂၁၄၃၇ဝ။
          ဟဲဟိုး           -        ဝ၈၁-၆၃ဝ၄၇၊ ဝ၉-၈၃၅ဝ၉၃၃။
          တာခ်ီလိတ္    -        ဝ၈၄-၅၁၄၈၉၊ ဝ၉-၅၂၄၂၄၈၉။
          က်ဳိင္းတံု        -        ဝ၈၄-၂၁၁၆၂၊ ဝ၉-၅၂၅၂၅၉၉။
          လား႐ႈိး           -        ဝ၈၂-၂၃၉၅၄၊ ဝ၉-၅၂၆၂၈၅၉။
          မိုင္းဆတ္       -        ဝ၈၄-၆ဝ၄ဝ၃။
          ၿမိတ္              -        ဝ၅၉-၄၁ဝ၂၆၊ ၄၁၁ဝ၈၊ ဝ၉-၈၇၆၃ဝဝ၂။
          ေကာ့ေသာင္း  -        ဝ၅၉-၅၁၁၁၆၊ ဝ၉-၅၆၄၅၂၉၂။
          ဘုတ္ျပင္း       -        ဝ၅၉-၅ဝဝ၁၄၊ ဝ၉-၈၇၉၂ဝ၅၃။
          ထားဝယ္       -        ဝ၅၉-၂၁ဝ၇ဝ၊ ဝ၉-၈၇၄၂၆၈၉။
          ေမာ္လၿမိဳင္     -        ဝ၅၇-၂၁၅ဝဝ၊ ဝ၉-၈၇၁၈၂၂ဝ။ 
 ျမ၀တီ

0 comments:

Post a Comment